Posted in 【LIFE】2011

濕疹再起

尋日接返阿仔, 發現佢好返一排既濕疹又再起, 仲要係面上!

跟住今日同佢沖涼時仲發現除左面, 原來身上都有!

咁岩得咁橋, 我冇返工之後D濕疹就好返好多, 而家又到返阿仔有!! 到底係咪真係咁橋呢???