Posted in 【LIFE】2012

新車~ POLICE CAR

2012年6月26日 (星期二)

今天爸爸突然放假, 去左對面果邊間「明星」度飲茶。

竟然唔記得帶架車俾阿仔玩! 所以爸爸就即刻去買架新車! 就係呢架啦!

20120626

而家同阿仔出街, 佢都實係一隻甚至兩隻手拎住架玩具車先肯行! 有時佢唔記得拎, 我都會拎。尤其是去飲茶食飯之類, 唔帶定架車俾佢玩真係好大獲架! 佢會周圍攪呢樣攪果樣, 帶左車會好好多!