Posted in 【LIFE】2012

返學後的表現令人擔心

上星期五阿仔返左一日學, 星期六去大埔禮賢會OPEN DAY, 之後食埋飯先走。

好肯定既係因為返左果日學之後, 阿仔既情況令我非常擔心! 星期六果日好明顯佢連跟開既人都唔肯跟, 係都要叫媽媽, 係咁話「媽媽度」。就連我入個廁所都喊到豬仔咁, 冇人TUM到佢。夜晚訓覺又係咁喊, 明明訓著左, 都會突然間喊, 好似係發惡夢咁! 好可憐! 又係咁叫媽媽, 媽媽度

因每次阿仔喊, 我都會話BB唔好喊, 媽媽係度。有時連爸爸抱佢都唔得, 我一抱佢哄佢就收聲。到尋晚, 星期日, 阿仔仍然係咁發惡夢, 我開始有D滾滾地! 嬲唔係嬲阿仔, 而係嬲間學校! 點解可以令到我個仔咁驚, 變成咁? 親戚都話阿B唔係咁, 痴身左好多, 而且個樣好可憐咁! 我就感覺到阿B既恐懼! 佢真係好怕我行開左就唔再見到我咁……超級缺乏安全感! 正常已經試過咁多次, 佢應該好明白, 媽媽走左, 轉頭(或者係返學既果幾個鐘), 媽媽係會返黎既! 但阿仔既情況係, 佢可能知道, 但仍然連果一陣間既分離都唔能夠接受! 導致到佢而家咁樣。

而尋日上寰宇家庭既活動時, 阿仔一入門口已有D抗拒咁唔想行入去。之前一直都冇試過係咁! 而上堂既時間就同對上果次差不多, 都係周圍走, 冇時停, 最多只會留心果一陣間。其他小朋友都冇咁”活躍!! 佢簡直就好似一隻甩繩馬騮仔咁!! 捉佢埋黎坐又會扭計! 總之, 佢都鐘意係果度玩, 我認為係因為有爸爸媽媽係度, 佢先至可以上堂都玩得開心。