Posted in 【LIFE】2013

放學後去寶琳公園玩

2013年1月11日, 星期五。
真開心呢! 放學可以去遊樂場玩! 因媽媽話過會帶阿仔黎玩嘛!
仲可以坐爸爸架車! 阿仔而家放學都會話「搭VAN」。

20130111