Posted in 【買】Shopping, 【LIFE】2013

Piano lesson, Lunch, Shopping!

上星期一學琴後,強力要求阿仔練琴!
雖然只係練左兩晚,但係今日老師都話阿仔彈得好左!

今朝送左阿仔返學後,本來想去荃灣(家計會)
但係又覺得好攰,好想返屋企休息!
所以連餸都冇買就返左屋企。因為有了那個打算,所以我就去買左包煙。。。

Picture

放學時其實都好攰,但我唔想因為咁而唔同個仔去學琴,所以最後都頂住,去左。
第一次去果間餐廳食Lunch,佢係舊式扒房,類似花園,金鳳果D咁。
個羅宋湯好好味,飯就一般,豬柳個汁都唔錯!可惜太少!我地都食唔哂D豬,太多啦!
Picture

Picture

學完琴,去買左兩條褲俾阿仔,因為尋日去尖沙咀冇買到野俾佢。
我買果度果間話係韓國衫,我覺得好一般,唔多似,就算係,好似係舊貨咁!
不過見到佢D褲係我想搵果種,折左兩條$260,百幾蚊條都OK!
兩條都係Size9!但可摺腳著,都OK呀!仲俾我即埸試添!

Picture

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s