Posted in 我看的

韓劇…

前排睇完「主君的太陽」個女主角勁似朱咪咪果套之後,開始左睇另一套,不過睇D又唔睇D咁,可能之前一直追劇,雖然睇完仲好想再睇其他,但個心底感覺話俾自己知係時候休息下,所以都冇乜心機去睇,今日突然又想睇,仲要有心機睇!原來都ok wor!但我又係唔鍾意個女主角,太樣衰。朱咪咪都好過佢,雖然唔靚,但係自然D同埋睇落都舒服過佢!!