Posted in 【迪士尼美語學習】World Family

【活動】寰宇家庭俱樂部-活動中心

 

又參加左迪士尼美語世界既活動啦!今次既活動地點係尖沙咀中心個CENTER。
一開始就見到FROGGY同小朋友一齊唱歌跳舞!睇下呢個傻豬幾投入!(好大動作….真心驚佢撞到隔離既小朋友)

 

Continue reading “【活動】寰宇家庭俱樂部-活動中心”