Posted in 【LIFE】飲飲食食

零食 @ 食神傳說

image

原本冇諗過要買啲乜,揀吓揀吓就咁多!($115)

其中有兩盒幼兒/兒童餅,好耐冇買呢類嘢食俾阿仔,因為佢實在病咗太耐,冇得食零食,所以買呢啲俾佢食吓啦!

韓國果隻麵唔知好唔好食呢!試吓先!

紫薯片就好正啦!我又做返零食怪…