Posted in ♡護膚扮靚分享♡

【矽針】原來自己做係痛到飛起!

大件事啦….睇返先知道原來好多舊POST既相都係睇唔到!乜GOOGLE相簿唔係可以淨係SAHRE張相同條LINK架咩?唔通要本相簿係「公開」?有冇人可以話我知…..

入正題…今次想分享既係自己買返屋企做既矽針。
其實一直以黎我自己都係去美容院做, 之前話買返屋企做, 次次都係幫爸爸做架!不過見到出黎個效果同我去美容院做都係差唔多!所以今次襯住幫完媽咪做 (冇錯!我都幫媽咪做架!)自己又夠期 (最好隔14日做一次) 但未打去美容院 book, 所以就第一次自己幫自己做啦!

相關文章:【矽針】買返屋企自己做
相關文章:第一次做【矽針】
相關文章:【純分享】做完矽針第四日

Continue reading “【矽針】原來自己做係痛到飛起!”