Posted in 【學習】K3

20160423 做功課情況

阿仔瞓到10點先起身。
佢尋晚成點幾鐘先瞓得著!暈…

今朝起身第一件事當然係刷牙洗面然後食早餐啦!跟住就緊係要做功課啦! Continue reading “20160423 做功課情況”