Posted in 【LIFE】2016, 【孕記】2016, 【小學】Max P.1

【小一生】連續兩日帶少了東西上學

2016-09-13 (Tuesday)

話說尋日放學返黎就發燒,食左退燒藥精神哂!夜晚同今朝都冇事了!當然要如常返學啦!
放學返屋企後冇耐 Grandma 就黎左啦!夜晚一齊去食晚飯,仲買左呢盒好靚既月餅($198)。
月餅比較乾身同實,味道有點太甜,比起星期六買既某某酒樓就差D囉!似乎都係D蓮蓉軟身D先好食。

20160913_212858_hdr

line13

CYMERA_20160913_132122.jpg
午餐~同朋友飲茶, 兩個人食好多野啊!!

line13

返學情況

呢兩日都冇幫佢執書包, 只係提佢記得帶齊野返學。
尋日星期一就只執哂上堂用既書, 冇帶功課。
今日就帶齊功課, 但執少左一科既書!(電腦)
老師仲有寫手冊話欠書!
再加冇拎到放左係檯面上既餐具同枱墊。
上星期已經試過一次係冇拎到。

於是乎, 今日等佢做好哂功課, 執書包後, 就同佢好似溫習咁, 叫佢講哂返學要帶D乜。
主要都係三樣野:課本、功課、飲食既野(即係餐具檯墊同小食、水)。
背書咁背呢….

可能有人覺得小一咋,仲要幫幫佢。
但我就認為呢D係佢能力範圍做得到的,我最多負責提醒佢。
希望佢可從錯誤中學習,唔再犯錯/減少犯錯。
仲有就係學習到「D野要上心」!

line13

baby26c.gif至於細佬呢, 食晚飯時佢係咁踢, 最慘係踢下面果個 area!非常之唔舒服呢!
呢個B真係好活躍呀….我訓覺時拍下佢, 又由唔郁變開始郁!好有反應。
可能係第二胎先會咁留意啦!
成日有種感覺:好可憐!要係一個咁細既空間內…
但係, 唔留係入面唔通出黎咩?有排都未適宜出世住啦!
仲有15個星期有多先到預產期….

♣FOLLOW US / CONTACT US : FACEBOOK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s