Posted in 【小學】Max P.1

【一年班】小一分享會

20161029_130140.jpg

星期六, 又係返學校上興趣班既日子。
諗住早45分鐘出門口去搭巴士, 點知都係遲…
等車等到搭半, 一定趕唔切啦…所以最後都係要搭的士去!
下次要早一小時出門口啦!! Continue reading “【一年班】小一分享會”