Posted in 【小學】Max P.1

【一年班】小一分享會

20161029_130140.jpg

星期六, 又係返學校上興趣班既日子。
諗住早45分鐘出門口去搭巴士, 點知都係遲…
等車等到搭半, 一定趕唔切啦…所以最後都係要搭的士去!
下次要早一小時出門口啦!!
點知阿仔返到學校都唔夠五分鐘就撞跌人…撞完仲要呆左企係度唔知點算咁, 激死我啦….
忍唔住鬧佢, 連即時同人道歉都唔識….
佢喊住咁排隊上課室….果下我又好鬼心痛….因為佢大個仔啦, 咁樣好醜怪嘛….

20161029_130639.jpg
落堂後食麥當勞,食完時間岩岩好,直接返學校參加下午舉行的小一分享會。

20161029_141814.jpg

今次係我第一次參加學校舉辦既活動…之前開學時既家長會係爸爸做代表的,而上星期既家長會本來都係爸爸去,但最後有野做去唔到。

呢次顧名思義係家長們一齊分享小朋友升小後既適應問題,仲有老師講下返學後既流程咁。時間過得非常之快,傾完已經三點幾,開始食茶點啦!小朋友就返返黎一齊食。

由於Max食咗好多熱氣嘢,又薯條又薯片,我就聽個高年班嘅媽媽建議,煲竹蔗茅根水俾阿仔飲啦!呢世人第一次煲,冇落冰糖所以味道淡D,Max 都係唔多鐘意飲,不過都好乖好聽話飲哂一杯。

20161030_002004

雖然出左去有成半日,但我都有買餸而且又煲野又整餸,好難得,哈哈!做到既都盡量係屋企食…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s