Posted in 【買】Online Shopping 網店購物

Online Shopping @ Taobao (Feb2017)

而家係屋企唔出得街, 又發現D衫已經唔多岩著, 唯有上網買啦!
本來想係美國訂返黎, 但咁岩要係淘寶買野, 就順便睇埋BB衫。
發現呢間賣衫既都有我想要果D款! 之前哥哥細個果陣都有係淘寶買過類似既衫, 唔知真定假啦, 但都OK好著既! 所以今次平平地買俾細佬, 淘返黎又快又方便, 睇中左就好想盡快收到。

20170227_182136 Continue reading “Online Shopping @ Taobao (Feb2017)”