Posted in 【FTM】學整嘢食

【光波爐】媽媽整嘅曲奇餅

早幾日工人好有 heart 咁整咗啲曲奇餅,今日終於輪到我啦!尋晚上網搵咗個比較簡單嘅食譜,即刻試吓!

整俾個仔食,當然會有多少少心機啦!重點係曲奇餅可以用啲得意有趣嘅模去壓啲形狀出嚟。而呢兩個模具:心心同星星,已經買咗幾年啦!一直都冇乜點用,最多用嚟壓吓 sandwich,但因為個模太細,其實都極少用。而家開始整吓啲甜品小食,先終於大派用場。

Max 當然係非常開心啦!焗出啲曲奇餅又咁啱係佢最肚餓嘅時間 (就嚟食晚飯),所以就話好好味!其實我哋都覺得一般啦!都唔喺度分享食譜了!下次整得好先寫。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s