Posted in 【Baby Food】, 【學習】興趣班

【9個月】BLW (9M11D) 晚餐♡幾乎掃哂

首先講吓晚餐有啲咩食。

1) 三文魚+菜心+蛋黃+糙米白米飯波
2) 菜心莖

由於Rex下午3點半左右醒咗到晚飯時間 (7點幾8點) 都冇瞓過!本來都好驚佢會太眼瞓而唔肯食,點知竟然幾乎同我掃哂所有嘢!

今次堅唔係掃落地!本身我一開始放低個盤,佢就拎乜掉乜,我嬲嬲地,已經一見佢掉就捉住佢隻手,平時最多擋吓,唔俾佢掉到落地。今次我見佢掉多幾掉就成盤拎走,然後逐啲嘢分批放喺檯。咁樣佢反而開始拎嚟食!丫…明明肚餓,都要掉餐飽先!

有時佢一邊掉,隻狗就一邊喺附近等食,好好似佢餵緊狗咁!😑

然後呢一餐就係佢一路食,我就一路將啲嘢食放喺檯。最後仲食到冇哂,連喺檯上面啲碎哂嘅都拎嚟食!從未見過嘅奇景呀!!

Continue reading “【9個月】BLW (9M11D) 晚餐♡幾乎掃哂”

Posted in 【FTM】心情記事

Feeling…great but blue?

晚飯後又帶細佬落樓下行吓,得我同佢兩個。

散吓步又可以當運動,而且都好開心,我好 enjoy 呢段親子時間,雖然只係咩住佢,而且已經日對夜對!

今日有啲涼涼哋,掛緊3號波。本來淨係著咗件 one piece,褲都冇著!落到去咁大風即刻返屋企同佢著返條長褲。

呢種天氣再加上邊散步邊聽舊歌,竟然覺得心情有點藍。

尋晚食完 buffet 夜訪星光大道