Posted in 【FTM】學整嘢食

【紫心蕃薯麵包】

尋晚整完,今晚再嚟!太好味,唔夠喉!

不過原來黃色蕃薯好味啲,可能因為呢隻冇咁甜啦!