Posted in 【學習】興趣班

【游泳】第二堂。學識了!

星期六

約咗夜晚7~8點。不過我冇去,而且爸爸陪佢去方便啲!

上堂學到尾係可以嚟拎住浮板游5米左右,但係單手游。今堂真係學識了!用雙手游自由式,游到大約10米!媽媽開心到無法形容!兩堂就學識,好叻仔呀!仲開始學背泳添!

估唔到呢個仔咁俾心機學……太感動啦!

返到嚟沖完涼食完飯就即刻衝入房瞓覺,好攰好攰呢!下晝仲去公園玩咗成個鐘,應該會好好瞓吧…