Posted in 【Baby Food】

【10個月21日】BLW 午餐:豬肉丸、甘筍、粟米、香蕉、焗芝士薯波

雖然心情唔好,但對於個仔食嘅嘢絕不能懶。仲學人擺到啲食物咁樣!細佬一望到都覺得驚喜,個樣唔同咗!哈哈!

一開始第一樣就食香蕉,然後先係粟米,大跌眼鏡!

到佢食食吓粟米,因為個盤已經有位,所以我開始將下面呢啲焗薯波放低。佢見到就掉粟米,拎薯波就食!話變就變😂


呢個芝士薯波係突然諗嘅,本來想整薯餅,但整整吓因為太黏,所以試吓搓成圓形,估唔到又冇想像中咁黏!

不過由於我係將啲芝士mix落薯蓉度,所以焗嘅時候,啲芝士係咁漏!先諗起,係喎!通常啲芝士都係鋪喺食物面頭去焗。

錯有錯著,都幾好味丫!外面少少脆,入面同薯蓉冇分別,BB 拎住食完全冇問題!下次都會再整。

最重要係細佬好鍾意,全部食哂!(都有掉咗一兩粒)

焗芝士薯波

材料:薯仔半個,BB 芝士一塊

做法:蒸熟薯仔再壓蓉,加入芝士攪勻後,搓成波波,焗6~7分鐘,再反轉焗6~7分鐘。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s