Posted in 【FTM】學整嘢食

第一次用矽膠模。超正。超易脫模❤

又係muffin,今次唔同嘅地方係……睇吓個底先啦!

好正呢!早幾日喺烘焙店買,超容易脫模!一早已經想買啦!本想用嚟整蛋糕仔,不過其實整乜都得啦!大愛❤❤❤