Posted in 【哥哥的小學生涯大小事】

哥哥的禮物

星期五放學返嚟拎住呢個公仔,原來係中文科老師送俾佢,因為佢乖喎!

多謝老師呀!哥哥都要繼續努力!我成日都覺得佢係食咗藥之後先咁乖……但其實佢本來就係咁乖乖㗎……

佢好鍾意,瞓覺都捨棄咗隻 bear,攬住呢隻公仔瞓!