Posted in 【FTM】心情記事

【DIY】袋仔

pt2018_08_11_15_59_22.jpg

前排話整頭飾, 整整下變左整公仔, cushion etc…而家變左整袋仔銀包仔!!

呢個係整俾媽咪既, 隻布好靚!! 車完我自己都好鐘意。