Posted in 【Rex】成長記錄

【33m15d】Went on the potty 👏👏👏

今朝早好成功喺 potty 度痾咗 poo poo 呀!

不過佢嘅表現係好驚,超驚,驚到一路痾就一路企起身!

首先係第一次話 make poo poo,check 吓條戒片褲濕唔濕,因為佢尋日每次都係痾完之後先話 make pee pee,原來冇濕喎,諗住佢真係要痾啦,坐咗一陣就話「冇喇」,起身著褲,如是者重覆咗兩三次,有時仲坐咗喺 potty 度有成5分鐘左右,仲諗緊佢可能覺得好好玩?好得意?但又覺得冇理由㗎!個 potty 又唔係舒適。

以下內容可能令人感到不適 / 不安。你有權唔睇😁 但睇完就唔好話我……😂

終於有次坐落去之後一陣就搵隻手攪後面,見到佢隻手指污糟咗!原來發現佢痾咗少少,即係佢知道肚唔舒服要痾啦?!之後仲真係痾咗一大條添!但係好好笑嘅係佢一路痾,一路就勁驚!好似唔知有啲咩要喺自己後面果度走出嚟咁,而且痾好大條果陣,佢係緊張到係咁要企起身,我就係咁㩒返佢坐低,話俾佢知唔好起身……

原來,乜原來會驚成咁?我已經對哥哥以前係點冇乜印象了……我只知道有小朋友會因為唔習慣冇片片而選擇一定要喺尿片度痾。

細佬呢個表現就令我明白到「片片俾到小朋友安全感」,冇片,完全係「凌空」痾嘅感覺又確係一時間好難接受嘅。