Posted in 【精油。芳療】, 【英國】生活篇 (2021)

【精油 DIY】驅蚊(蟲)膏 – 盒裝方便攜帶

轉眼間,2021年已經過左4個月,好快就開始步入夏天啦!

黎到呢邊未夠一年,天氣既變化仲未完全體驗哂。由一開始(10月)到埗時覺得好凍,到12月至2月時真真正正既凍!直到而家所謂既春天,冇錯好似回暖,但係氣溫依然由零至12度左右不等。只不過係因為一來日照時間長左,二來個太陽曬得耐左,又唔知點解個太陽好似特別熱咁!如果冇出去,有時係屋企都真係要換短袖衫褲,連我咁怕凍既人都會換!(不過涼返少少就要換返長袖!)

周圍d花花草草樹木都好似由沉睡中起返哂身!明明出面棵樹黎到果時一塊葉都冇,到而家竟然開哂花!!

雖然未見有好多蚊蟲(但開始有螞蟻),不過做定準備都係有需要!所以今次整既係驅蚊(蟲)膏。

Continue reading “【精油 DIY】驅蚊(蟲)膏 – 盒裝方便攜帶”