Posted in 【童書】, 【迪士尼美語學習】World Family, 【Rex】成長記錄

World Family 寄來的聖誕禮物

如果冇記錯, 會員每年都會有一份聖誕禮物。

早期好似係DVD多, 呢兩年開始轉為故事本, 仲好啦!

20181203_13565020181203_135703

仲有埋碟添, very good!

20181203_135655.jpg

下午一收到呢份禮物, 就拎住黎講故事俾細佬聽啦! 因為當時佢坐係 high chair 度食緊 lunch, 所以都好專注咁睇。不過睇左幾頁就開始話: mama, no

所以就唔再講。

到夜晚訓覺前同佢一齊睇迪士尼D書 (呢排幾乎每晚都會咁做) 第一本就係講呢本書。

佢竟然可以好有耐性咁聽我講左幾頁, 雖然冇下午果陣咁多, 但係叫做「佢可以控制本書」時都肯睇。即係平時佢睇迪士尼D書係佢自己掀, 佢掀到邊頁我就講邊頁。而佢又好有自己主見, 未講完就又掀 (其實佢係完全唔聽你講乜), 指下呢樣又指下果樣咁, 要你跟住佢既步伐…..你又要應佢「哦! Mickey…哦! Donald…」不過如果你教佢一D佢冇自己指既公仔, 即係一個新字詞, 佢又會聽同跟你講喎!

其實佢都係有接收到你講既野, 所以我先會繼續我有我講, 佢有佢指!!

睇完呢本書, 佢就繼續睇返佢最愛既迪士尼啦~ 呢排好鐘意講: Book 6。所以今日我就拎呢本出黎睇, 又係睇左大約半個鐘左右就去訓覺。

可能佢都眼訓, 所以同D書講拜拜時都冇扭計, 抱起佢又乖乖地伏係我度, 然後叫佢關燈又好乖咁關燈, 同佢唱埋首歌仔, 訓佢落床仔又完全冇扭計, 超乖。

陪佢睇書前係工人放佢落床, 但佢就喊到好可憐咁, 唔肯訓。照計今日冇訓到下午果轉, 應該十分眼訓, 但可能佢期待同我睇書, 所以就扭計豬啦~ 我呢個媽媽…應該要主動D做丫嘛!!!

Advertisements
Posted in 【迪士尼美語學習】World Family, 【Rex】成長記錄

【DWE】活動:我的字母

20180810_152942.jpg

好耐好耐冇寫下細佬上 World Family 活動啦! 呢次唔係 Story Telling, 又係「活動」!!

一去到又係攬到我實一實, 好怕醜!

明顯對D字母好有興趣! 因其實近呢個月已經開始左教佢 Letter Sound, 所以認得下而特別感興趣吧?!

無論係聽或睇碟, 細佬都係比哥哥少得多, 但相對由於工作照顧佢而日日都有得聽, 再加上有哥哥之前的經驗, 所以都係睇少D, 同講多D中文好….

Posted in 【迪士尼美語學習】World Family, 【Rex】成長記錄

迪士尼美語世紀課程:認識各種職業

2018-03-10, Day 433, 14m8d

呢兩日突然咁凍,又病病哋,但都唔想因為咁而唔帶細佬去玩!哥哥以前好似參加得比較多,反而細佬係少參加。呢個係第一個「非Storytelling 」嘅課程!(哥哥以前未有的) 以後要多啲參加先得。

一入去都仲係好怕醜,係都要痴住我想我抱,唯有攬住佢上堂啦!慢慢我都放低佢喺地下,但都仲未 warm up。

我諗有成10~15分鐘左右,先開始自己企起身,即係好似之前咁,會想走來走去,但又未 action。

導師一拎啲櫈出嚟,百厭豬就「大顯身手」!爬上去,仲企埋喺櫈上面添!張櫈嘅大細同顏色都同屋企果張99%相似!佢完全係駕輕就熟。

導師同佢玩完之後,俾咗呢個醫生聽診嘅玩具俾佢,不知幾開心,有玩具玩丫嘛!每個BB都有㗎。

到尾聲啦!一人拎幾張唔同職業嘅公仔貼上張大卡上面,好好玩,好新奇呀!

睇吓佢哋幾 busy!哈哈……

上堂期間細佬都有走來走去,不過唔算多,比較多嘅係想走埋去攪導師已收起嘅玩具。佢見到有條杆咁嘅嘢就拉起!

有時又無啦啦喺度倒後行,仲突然自己轉圈添!我係第一次見到佢轉圈咋!

返屋企同工人講,佢話原來係早一兩日教佢轉過嚟,但我明明喺度都睇到,但我又見唔到佢轉嘅……?

同場加映:終於收到呢條好靚嘅奶咀鍊啦!多謝❤ 真係好靚靚。不過細佬唔食奶咀,條鍊又咁精緻,應該會永久「珍藏」。😉

Posted in 【迪士尼美語學習】World Family, 【Rex】成長記錄

Rex 第一次用 Talk Along 學習機

以前沒有好好記錄哥哥用教材的情況,今次一定要詳情些去記錄。

突然想起了用這部機,之前一直都只播CD,間中都有看DVD,大概是兩三天看一次。

Rex 好新奇,但”碌卡”的時候都十分專注地看

初次接觸這部卡機,非常好奇,好想用手去抓。

但為了讓他眼看手勿動,我將卡機放在他的手剛好碰不到的距離。 Continue reading “Rex 第一次用 Talk Along 學習機”