Posted in 【旅】台中 2016 - 5歲時的親子旅行

【台中之旅2016】清境老英格蘭。照片。靚靚靚

淨係呢間酒店已經POST左唔少相, 亦分別係唔同既文章裡面出現過! 冇辦法啦~ 實在太多靚野啦! 二千幾蚊一晚都係值得考慮住返一晚既!^^

住宿當晚晚餐回來後拍

呢度閘門寫明只限住客進入, 不過現埸所見都冇職員看守同檢查….

Continue reading “【台中之旅2016】清境老英格蘭。照片。靚靚靚”