Posted in 【小學】Max P.1

【一年班】小一分享會

20161029_130140.jpg

星期六, 又係返學校上興趣班既日子。
諗住早45分鐘出門口去搭巴士, 點知都係遲…
等車等到搭半, 一定趕唔切啦…所以最後都係要搭的士去!
下次要早一小時出門口啦!! Continue reading “【一年班】小一分享會”

Posted in 【LIFE】2016, 【孕記】2016, 【小學】Max P.1

【小一生】連續兩日帶少了東西上學

2016-09-13 (Tuesday)

話說尋日放學返黎就發燒,食左退燒藥精神哂!夜晚同今朝都冇事了!當然要如常返學啦!
放學返屋企後冇耐 Grandma 就黎左啦!夜晚一齊去食晚飯,仲買左呢盒好靚既月餅($198)。
月餅比較乾身同實,味道有點太甜,比起星期六買既某某酒樓就差D囉!似乎都係D蓮蓉軟身D先好食。

20160913_212858_hdr

line13

CYMERA_20160913_132122.jpg
午餐~同朋友飲茶, 兩個人食好多野啊!!

Continue reading “【小一生】連續兩日帶少了東西上學”